THOMAS ARTZ is in juni 2008 afgestudeerd aan
de Hogeschool voor de Kunsten Utrecht met de
richting Design for Virtual Theater and Games.

Gedurende de opleiding heeft Thomas zich
ontwikkeld tot een professioneel Interactief
Kunstenaar. En richt zich nu op het maken van
interactieve schilderijen.

“In mijn werk gebruik ik de toegankelijkheid
van de analoge kunst in combinatie met de
interactieve kracht van de computer. Op deze
manier beleefd de toeschouwer het verhaal
door middel van interactie zonder het besef te
hebben bezig te zijn met een computer.”

Thomas